Petőfi Sándor MŰVELŐDÉSI HÁZ és Könyvtár Jászfényszaru

Házirend

Az intézmény látogatóinak jogai és kötelességei

Jogok: 

Az intézmény nyitva tartási idejében – zártkörű rendezvény kivételével – a látogatók joga, hogy az intézmény szolgáltatásait azok külön kialakított rendje szerint igénybe vehetik. 

A látogató joga az adott program, rendezvény közönség részére használt helyiségeinek és berendezési tárgyainak rendeltetésszerű használata. 

Belépődíjas és zártkörű rendezvény esetén a belépő megfizetésével illetve a zártkörű rendezvény szervezőjének engedélyével jogosult az intézménybe belépni és az adott program szolgáltatását igénybe venni. 

Kötelességek:

Az intézményben csak a közösségi és társas élet szabályainak megfelelő kulturált öltözékben, tiszta ruhában lehet tartózkodni.

A látogató köteles az intézmény berendezéseit, felszerelését rendeltetésszerűen használni, óvni.  Az intézmény épületében és az azt körülvevő területen bárminemű kár okozása esetén azt 8 napon belül megfizetni köteles. 

Az intézmény egész területén tilos a dohányzás és a nyílt láng használata.

A látogató köteles úgy viselkedni, hogy magatartásával ne zavarja az intézmény foglalkozásait, közösségeit, rendezvényeit. 

14 éven aluliak az intézményt az iskola házirendjének megfelelően látogathatják. A foglalkoztató termekben gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodhatnak. 

Az intézményben bármilyen szerencsejáték tilos. 

Ittas és tudatmódosító szerek hatása alatt álló egyének az intézményt nem látogathatják, és felszólítására kötelesek elhagyni az épületet.

A hulladékot, szemetet az e célra kihelyezett tárolókban kell elhelyezni. A mosdókat csak rendeltetésük szerint lehet használni. 

Minden látogató köteles értesíteni az intézmény munkatársát, ha bármilyen rendellenességet, vagy zavaró magatartást tapasztal. 

A látogatók kötelesek az intézmény munkatársának az intézmény szabályszerű használatára vonatkozó kérését, iránymutatását, figyelmeztetését, felhívását teljesíteni. 

Amennyiben a látogató a házirendet nem tartja be, az intézmény munkatársa az épületből kiutasíthatja, nagyobb vétség esetén az intézményből meghatározott időre kitilthatja, rendőrségi vagy gyermekvédelmi intézkedést kezdeményezhet.  

A látogató tudomásul veszi, hogy az intézményben megfigyelő kamerarendszer működik, melynek adatait az intézmény felhasználja. 

A látogató, közreműködő, önkéntes dolgozó az intézmény és rendezvényei látogatásával hozzájárul a program során róla készült fotó nyilvános megjelenéséhez. 

A látogató értékeiért felelősséget nem vállalunk! 

A házirend betartása minden látogató kötelessége. 

A házirend az intézmény kollektívája egyetértésével készült.

 

Jászfényszaru, 2023. október 10.

Bordásné Kovács Katalin igazgató